Identifiera tyget med ett bränntest

Publicerad 30 januari 2024

Visste du att textila material kan testas med hjälp av bränntest för att kunna se vad för typ av fibrer det är vävt av? Alla fibrer tyger vävs av, har olika typer av egenskaper som visar sig när det bränns. Här går vi igenom hur de vanligaste fibrerna bränns, luktas och ser ut för att du själv ska kunna identifiera tyger. 

OBS! Vi vill uppmärksamma att du bör vara väldigt försiktig om du ska prova bränna textilier hemma. Se till att det finns en hink vatten i närheten i metall och om möjligt, gör det utomhus så att du inte riskerar att antända något annat.

 

För att bränntesta klipper du ut en liten provbit av tyget. För sedan sakta tygbiten mot en liten låga och observera hur fibern uppför sig i värmen. Stick sedan en bit av provet i lågan och studera vad som händer. Ta provet ur lågan och notera vad som sker och undersök lukten. Låt provet kallna och studera askan! 

Liknande material och blandmaterial ter sig på liknande sätt. Exempelvis kan du se att Linne och Viskos har mycket små skillnader på bränntest. Detta är för att de tillhör klassen "naturfibrer". Naturfibrer skapas av hårliknande material som är kontinuerliga delar som liknar trådstycken från naturen, även kallat växtfibrer eller proteinfibrer. De kan spinnas i långa trådar.

Samma gäller även för syntetfibrer, även kallat "man made fibrers". Dessa är resultatet av omfattande forskning för att förbättra naturligt förekommande protein- och växtfibrer. Syntetiska fibrer skapas genom att man tvingar, fiberformade material genom hål (kallas spinnare) i luften vilket bildar då en tråd. 

Var därför noggrann med de små skillnaderna i ditt bränntest!